Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz


Vizyonumuz

Öğretmenlerin birbiri ile kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmalarını , sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasını,hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesini mesleki ve kültürel gelişmelerini , aile çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarını sağlamak ve halkımızın geçici barınma ihtiyacına cevap vermek.

Misyonumuz

Öğretmenlerin ve kurum mensubu olmayanların birbiri ile kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmalarını , sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasını,hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesini mesleki ve kültürel gelişmelerini , aile çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarını sağlamak.

Online Rezervasyon